Join The Plant experience


Är du intresserad av att veta mer om The Plant eller vill bli återförsäljare till våra produkter så kontakta oss gärna! Vår hemmahamn är Stockholm men våra produkter kan köpas i hela landet.

The Plant är en del av Plantamore gruppen